۱۳۹۰/۱۱/۰۱

ایران ې درملکی ٹلیویژن برتانیایا بند کۏت

گارڈین حالتاک ې ردا ایران ې شنگ کۏتگیں انگریزی زبان درمۏلکی ٹلیوېژن برتانیایا بند کۏت. چدا ساری اېشی ملام ھم بیتگ. ٹلیویژن میاریگ کنگ بیتگ که ایران ې بندیگیں مردمانی گپ ېی ضبط ۏ شنگ کۏتگ اَنت. لاېسنس شنگ کنوکیں برتانیایی اداروا گۏشتگ که بندیگ په زور گپ پرماېینگ بیتگ اَنت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

وتی کلوا چێرا نبیس إت